http://porinfilosofinenseura.fi/seminaari.html

Taiteen järjestykset ja luovat prosessit -seminaari 25.10.2014

Merja Markkula, FT, dos., taiteilija/tutkija, Kuusiston Taidekartanon perustaja
merja.markkula@utu.fi

Biotieteestä taiteeseen

Abstrakti

Taide ja tiede ovat kauan sitten toisensa kadottaneet sisarukset. Yhteiskunnallinen ja teknologinen kehitys ovat tuomassa näitä elämää tutkivia ja selittäviä sisaruksia uudelleen lähemmäs toisiaan. Taiteilijat etsivät tieteen kautta uuden näkemisen tapoja ja päinvastoin - onhan molemmissa pohjimmiltaan kyse yksilön luovasta prosessista, vaikka  julkaisuun, taideteokseen tai vertaisarvioituun tieteelliseen artikkeliin edetään eri reittiä. Luova prosessi on osa evoluutiota.

Lopettaessani v. 2001 uraani tutkimusryhmän johtajana laadin tulevan taiteellisen työskentelyni ohjenuoraksi tieteellistä tutkimussuunnittelua mukailevan taidetyö- ja julkaisusuunnitelman.  Se ulottuu vuoteen 2017. Osajulkaisuina olen tehnyt mm. 13 yksityisnäyttelyä ja lukuisan joukon teoksia yhteisnäyttelyihin. Esittelen näkemystäni taiteen ja tieteen suhteesta Transmutations -teoksen kautta. Tämä äänitaiteilija Kirill Lorechin kanssa toteuttamani Microscopic jam session oli tilausteos Aalto –yliopiston biotaiteen laboratorion avajaisiin 2013. Tuon siinä taiteen keinoin esiin mm. veden laatuun ja kosteusvaurioihin liittyviä näkökulmia.