http://porinfilosofinenseura.fi

Porin filosofinen seura,esitelmä 23.10.2015

dos. Paavo Pylkkänen, Helsingin yliopisto, Skövden korkeakoulu

Onko tietoisuudella kausaalisia voimia?

Abstrakti

Tietoinen kokemus on ollut viime vuosikymmeninä monitieteisen tutkimuksen kohde (tietoisuustutkimus, engl. consciousness studies).  On kuitenkin osoittautunut hankalaksi ymmärtää tietoisuuden kausaalista roolia, mikä joidenkin mielestä kyseenalaistaa tietoisuuden olemassaolon itsenäisenä kategoriana.  Yleensä vedotaan siihen että fysiikan kausaalisen sulkeutuneisuuden periaate tekee mahdottomaksi, että ei-fysikaalinen tietoisuus voisi vaikuttaa fysikaalisten tapahtumien kulkuun. Esitelmä käy läpi eri tapoja joilla tietoisuuden on väitetty olevan kausaalisesti tehokas, ja hahmottelee sitten tällaisen tehokkuuden aitoa mahdollisuutta kvanttiteorian ontologisen tulkinnan pohjalta.

Pylkkänen, P., Is there room in quantum ontology for a genuine causal role of consciousness, submitted to A. Khrennikov & Emmanuel Haven Eds., The Palgrave Handbook of Quantum Models in Social Science. (Palgrave Macmillan, forthcoming).