Torstaina 12. toukokuuta klo: 18:00  Tere Vaden esitelmöi otsikolla ”Heidegger ja syväegologia". 

Abstrakti aiheesta:

Martin Heidgger on tunnettu suhteellisen varhaisena ja syvällisenä teknologian kriitikkona. Hän esittää teknologisen aikakauden elämänmuodosta ikävän diagnoosiin: ihminen ei käytä teknologiaa, vaan teknologia käyttää ihmistä. Väitteen taustalla on Heideggerin omalaatuinen ei-ihmiskeskeinen ontologia, oppi olemisesta. Kun syväekologian lähtökohta on myös ei-ihmiskeskeinen, ovat hedelmälliset vertailut Heideggerin tai heideggerilaisen ekologian ja syväekologian väilllä mahdollisia; myös näiden kahden ratkaisuehdotuksissa on samansuuntaisuuksia, vaikka käsitteiden ja ilmaisujen tasolla erot näyttävät sovittamattomilta. Näkemyksiä yhdistää pyrkimys vallankumoukselliseen muutokseen teknologian valtaaman ihmisen itseymmärryksessä.